RƯỢU VANG ALBERT BICHOT MAZIS-CHAMBERTIN GRAND CRU 2011

10,000,000 

VANG ĐỎ PHÁP BURGUNDY