RƯỢU PHA CHẾ

RƯỢU HAVANA CLUB RUM 3YO

320,000 
790,000 
380,000 

RƯỢU PHA CHẾ

RƯỢU RUM BACADI LEMON

280,000 
750,000 
300,000 
650,000 
320,000 
320,000 
280,000 
250,000