RƯỢU VANG MENAGE A TROIS GOLD CHARDONNAY 14,2%

600,000